โรงพยาบาลบ้านค่าย

 


รายการ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและเป็นที่ปรึกษาในคลินิกจิตเวช จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาพิมพ์บัตรคิว จำนวน 4  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาโรเนียวเอกสารเอกสารและถ่ายเอก จำนวน  3  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้พลาสติกมีพนักพิง จำนวน  1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตตอล จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 11 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(25/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(23/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 9 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาจำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาแคปซูลเพชรสังฆาต 500 มก. และยาเขียวหอม 25 กรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุนไพรสด จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(20/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อTheophylline s.r.200mg Tablet และ D-5-S 1000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อDiethylcarbarmazine Citrate 300 mg Tablet โดยวิธีเฉาพะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อLoratadine 10 mg Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHydralazine hydrochloride 25mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อAcetyl cystrine Powder 200mg(50*5g)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้นะการเสนอราคาซื้อCiprofloxain Injection 200mg/100ml,VialและBudesonide Inhalet 200mcg/dose,200dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายกาณโดยิวธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ4% Chlorhexidine scrub 500 ml และ 0.02% Triamcinolone acetonide Cream 5 g.โดยวิธีเฉาพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(19/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อCalcium carbonate 1500 mg TabletและAzithromycin 250 mg Tabletโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด15*23 ซม.และซองพลาสติกมีซิป สีใส ขนาด 9*13 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Opratropium Bromide 20mng+Fenoterol Hydrobromide 50 mcg Inhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อ Obuprofen 200 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 13 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(18/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุนไพรแห้ง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(15/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจารบี จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดและอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงานดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 8  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดวัชพืชรอบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1  รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดวัชพืชรอบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 1  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Sl-2)จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของสมานาคุณในการศึกษาดูงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคลอรีนน้ำ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยิวะีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 7.5% Povidone lodine Scrub 450 ml และ Metronidazole 200 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อEquine antirabies immunoglobulin 1000 I.U.injection,5ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาแก้ไอผสมมะขามป้อม 60 มล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Sulfamethoxazole 400 mg + trimethoprim 80 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำแผ่นพันเรื่องความรุนแรง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการเข้ารับการบำบัด จำนวน 1 รายการโดยวิธเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบ ปสต.ใหม่ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติหลังการบำบัด 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือบันทึการติดตามดูแลช่วยเหลือ จำนวน 1 รายการโดนวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อMethimazole 5 mg Tablet และ Doxazosin 2 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Griseofulvin (Microcrystalline)500 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Carvedilol 6.25 mg Tablet และ Pioglitazone HCI 15 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(6/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อCuff BP Dinamap จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพวงมาลา จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน 4 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการโดยวิะีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้่า จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(4/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 6 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิ ธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชระการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทน์ จำนวน 11 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายกาณโดยิวธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/32563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราค)า ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธรเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ซื่อวัสดุการแพทย์ จำนวน 8 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 10 รายการโดยวิธีเแพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสกุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉาพะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดกล้องวงจรปิด จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะ(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึก่อสร้าง จำนวน 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันกรรม จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวภัณฑ์ยา จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.9% Sodium Chloride for Ieeingtion 1000ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563))

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Atenolol 50 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะกดารเสนอราคาซื้อ Domperidone Maleate 10 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563) 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อD-10-W 100 ml และ Sameterol+ Fluticasone propionate(25+125)mcg/done Evohaler 120 done โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวฺธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กาแพทย์ จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำฟันปลอม เดือนมีนาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3/3/2563)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 14 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อParacetamol 250mg/5ml Suspension,60 mlโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 2% Mupirocin Ointment 5g.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อSterile Lubricating jelly 5g.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อEtonorgestrel 68mg. Implant และOxytetracycline 5mg+Polymyxin B sulfate Ophthalmic Ointment 3.5 g.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 3 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อDiethylcarbamazine Citrate 300mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อSterile Water for Injection 10ml และ 0.9% Sodium Chloride 100ml Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ 50% Glucose in 50 ml Injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อAspirin 81 mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อNortriptyline HCI 25mg Tabletโด)ยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อNicardipine HCI 10ml Injectionโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจต้างเหมาซ่อมและตรวจเช็คเครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร,ถ่ายเอกสารและเย็บเล่มเอกสาร จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21 ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการโดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาผู้ตรวจประเมินพื้นที่ 5 ส.ใน รพ.สต.วสสอ.และโรงพยาบาล จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสมุนไพรสด จำนวน 6 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจรักษาและเป็นที่ปรึกษาในคลินิกจิตเวช จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(21ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่เรือนจำกลางจังหวัดระยอง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน 5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ตรวจน้ำบริโภค จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมตู้ลำโพง จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการระบบ GPS รถพยาบาล จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะกา)รเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา 3 รายการโดยวิธีเฉพาะ)เจาะจง(11 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ0.9% Sodium chloride 5ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Sodium Valproate 500mg Sustained Release Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.พ. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ 0.1% clotrimazole Cream 5 g. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Allopurinol 100mg Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.พ. 63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ DIPHTERIA and TETATNUS Vaccine(dT)(10Dose)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11ก.พ.63)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อRoxithromycin 150mg Tablet และ Glipizde 5mg. Tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(11 ก.พ.63)

 ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ทำฟันปลอมเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(28ม.ค.63) 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดึทันตกรรม จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สมุนไพรสด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63) 

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63) 

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63) 

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขาแขวนโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้องานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุนไพรสด จำนวน 7 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบคิวดิจิทัลพร้อมอบรมการใช้งานระบบดิจิทัล จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโรเนียวเอกสารและถ่ายเอกสาร จำนวน 3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผลิตสมุนไพร จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(27ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 12 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(27ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซท่อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์และเครื่องอ่านบาร์โค๊ต จำนวน 2 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องอุ่นอัตโนมัติ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจซ่อมพร้อมทดสอบการฆ่าเชื้อเครื่องอบแก๊ส จำนวน 2รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเอกซเรย์ปอดผู้ต้องขังรายใหม่ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63)

 ระกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ จำนวน 1 รายกาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง(24ม.ค.63) 

 
Online:  1
Visits:  247,593
Today:  24
PageView/Month:  838