โรงพยาบาลบ้านค่าย

 

 

 

 

 

 


 


 
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
   โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
   อำนาจหน้าที่่ ม.7(2)
   สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
   กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
 
  ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
   ผลการพิจารณาม. 9(1)
   นโยบายหรือการตีความ ม.9(2)
   แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)
   คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)
   สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม.7 วรรคสอง ม.9(5)
   สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)
   มติครม. หรือ มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย ม.9(7)
   ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)

  ประกาศโรงพยาบาลบ้านค่าย
  เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ช้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (4 ม.ค.62)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (23 พ.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (11 ต.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (28 ก.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (27 ส.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (6 ก.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (4 เม.ย.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (2 มี.ค.61)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (30 พ.ย.60)

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่น่าสนใจ (8 พ.ย.60)
 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดจ้างและส่งเสริมสร้างระบบคุณธรรม 25 ธ.ค.2561 (บริหาร)

ขออนุญาต ประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10 ก.ย.2561 (ฝ่ายเภสัชกรรม)

เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช้งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (บริหาร)
ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 16 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 8 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 27 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 19 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 17 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 11 ธ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 30 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 28 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 27 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 23 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 15 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 13 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 9 พ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 31 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 30 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 18 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 17 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 16 ต.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 17 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 13 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 7 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 3 ก.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 28 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 27 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 24 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 22 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 21 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 15 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 14 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาต เผยแพร่ข้อมูล 10 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

 
 

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 7 ส.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุการแพทย์) ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 24 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 23 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุการแพทย์) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 16 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 12 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 02 ก.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 29 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 29 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)
ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 6 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 5 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 1 มิ.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 31 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 28 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทัยตกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)
ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 11 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 7 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 7 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 4 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 2 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 2 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 1 พ.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รถพยาบาลต้านจุลชีพ (บริหาร)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รถขนขยะติดเชื้อโรงพยาบาล (บริหาร)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 25 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 19 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (วัสดุการแพทย์)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 19 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 17 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม) ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 10 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 10 เม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม) 


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 5 เม.ย.ม.ย.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

 
ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 29 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 28 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 21 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 20 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 19 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พีสดุ)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 12 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 7 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล 6 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (พัสดุ)

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 5 มี.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 27 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 26 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 15 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (ศูนย์ข้อมูล)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 14 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 13 ก.พ.2561 รพ.บ้านค่าย (เภสัชกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 26 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (บริหาร)


เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการรถพยาบาลต้านจุลชีพพร้อมอุปกรณ์)

เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการจักซื้อรถขนขยะติดเชื้อโรงพยาบาลบ้านค่าย)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 26 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (ทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 24 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 22 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกทันตกรรม)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 16 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนทันตกรรม)

 

ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 16 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 12 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล 8 ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล ม.ค.2561 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.2560 รพ.บ้านค่าย (แผนกเภสัช)


  ขออนุญาติเผยแพร่ข้อมูล พ.ศ.2560 รพ.บ้านค่าย
 

 
Online:  1
Visits:  209,960
Today:  67
PageView/Month:  2,115