โรงพยาบาลบ้านค่าย

 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data

ประกาศรับสมัครงาน

-

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๕ อัตรา เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เดือนมีนาคม ๒๕๖๗

-

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๔ อัตรา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

-

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓ อัตรา เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา เดือนมกราคม ๒๕๖๗

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา เดือนมกราคม ๒๕๖๗

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา เดือนมกราคม ๒๕๖๗

-

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา เดือนธันวาคม ๒๕๖๖

 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๖ อัตรา เดือนตุลาคม ๒๕๖๖

 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๖ อัตรา เดือนกันยายน ๒๕๖๖ 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓ อัตรา เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ 


ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา เดือนกันยายน ๒๕๖๖ 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา เดือนกันยายน ๒๕๖๖

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๔ อัตรา เดือนกันยายน ๒๕๖๖ 

-

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๐ อัตรา เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๑๐ อัตรา เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 

-

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๕ อัตรา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์และนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๓ อัตรา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๘ อัตรา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 

-

 

 

 


 
Online:  4
Visits:  1,078,472
Today:  302
PageView/Month:  8,407