โรงพยาบาลบ้านค่าย

 
49tjf49edf:tContent:ContentUID
edf40wrjww2tContent:Content_Data

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๔ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๗ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๗ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานเปล

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กล่มงานทันตกรรม)

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) เจ้าพนักงานธุรการ,นักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) นักเทคนิคการแพทย์

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งต่างๆ จำนวน 2 อัตรา

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) นักประชาสัมพันธ์

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงานเอกสารทั่วไป ปฏิบัติงานกลุ่มงานเวชระเบียน

 ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พนักงช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)(รายวัน) 26 พฤศจิกายน 2564

ประกาศรับสมัครพนักงานลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานทันตกรรม

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราง(รายเดือน)(พยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้กลุ่มงานรังสีวิทยา)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม))

 

 


 
Online:  1
Visits:  770,957
Today:  173
PageView/Month:  17,316